Dry needling therapie

Dry needling:

Wat is dry needling:

Met behulp van een speciale techniek wordt de naald in de spieren aangebracht, die daardoor snel en langdurig ontspannen.

Wanneer dry needling:

Bij spierpijn, uitstralingspijn, spierdisfunctie. Dry needling kan voorafgaand, tussentijds of aan het einde van een massage plaatsvinden.

Wat is het effect van dry needling:

Directe ontspanning in de spier resulteert in een snelle pijnafname en bevordert de functie van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kunnen de beweeglijkheid, kracht en de coördinatie vergroot worden, de doorbloeding worden bevordert en daarmee ook het herstel.

Na een behandeling dry needling:
De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, vooral de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is.

Nadelen en bijwerkingen die kunnen optreden:

  • Napijn die langer dan een week duurt.
  • Tijdelijke verergering van de klacht.
  • Wazig gevoel.
  • Duizeligheid.
  • Hoofdpijn.
  • Misselijkheid.