Trigger needling concept (Dry needling)

Van januari tot april zal ik de cursus “Trigger needling concept”volgen bij MYOS opleidingen. Hiermee kan ik u nog beter van dienst zijn in de behandeling van uw klachten.

Opleiding bij MYOS:

Binnen dit dry needling behandelconcept is een zeer effectieve synthese gemaakt van Westerse, neurofysiologische inzichten met betrekking tot pijn(verwerking), segmentale relaties, myofasciale triggerpoints, dry needling én een aantal krachtige elementen uit de acupunctuur.

Gedurende deze opleiding komen de volgende hoofdpunten/doelstellingen aan de orde:

  • Het maken van een effectieve puntselectie bij pijnsyndromen van de onderste en bovenste extremiteit, cervicale en lumbale regio;
  • Het veilig en effectief plaatsen van naalden;
  • Het praktisch toepassen van het behandelprotocol.

Naast de docentcontacturen komen er wekelijks ca. 6 thuisstudie-uren bij. Tussentijds zal met regelmaat toetsing plaatsvinden over de eerder opgedane kennis en vaardigheden.

Na het doorlopen van de regio ‘Onderste extremiteit en lumbaal’ volgt het eerste praktijkassessment waarbij de aangeleerde praktijkvaardigheden en kennis op een vertrouwde manier kunnen worden geëtaleerd. Na het doorlopen van de regio ‘Bovenste extremiteit en cervicaal’ volgt het tweede, afsluitende praktijkassessment.

Een voldoende beoordeling geeft recht op het diploma en de licentie ‘Trigger Needling Concept©’, waarmee je in staat bent cliënten met de meest uiteenlopende (pijn)klachten, in deze regio’s, te behandelen en pijnverlichting te geven, zowel met korte, krachtige protocollen als met uitgebreidere, algemenere behandelingen.